Mirall a l'estany de Baciver. Vall d'Aran

65 x 92 cm