Tardor a les Roques Encantades. La Garrotxa

65 x 92 cm