Gallarets al peu de la Santa Victòria. Provença

40 x 100 cm